• บริษัท ไดแซอิ เมโทรโลยี จำกัด
  • Email : sales.daisae@gmail.com
  • Call us 062-743-6555
SENATOR
รถเข็นเก็บเครื่องมือ 3 ลิ้นชัก / 3 Drawers Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 3 ลิ้นชัก / 3 Drawers Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 4 ลิ้นชัก / 4 Drawers Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 4 ลิ้นชัก / 4 Drawers Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 7 ลิ้นชัก / 7 Drawers Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 7 ลิ้นชัก / 7 Drawers Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 6 ลิ้นชัก / 6 Drawers Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 6 ลิ้นชัก / 6 Drawers Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 8 ลิ้นชัก / 8 Drawers Superwide Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 8 ลิ้นชัก / 8 Drawers Superwide Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 11 ลิ้นชัก / 11 Drawers Superwide Tool Trolley (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 11 ลิ้นชัก / 11 Drawers Superwide Tool Trolley (Senator)

ชั้นวางเครื่องมือ มีล้อเลื่อน / Service tool & Cart (Senator)

รถเข็นเก็บเครื่องมือ 11 ลิ้นชัก / 11 Drawers Superwide Tool Trolley (Senator)

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อมายังบริษัทฯ