• บริษัท ไดแซอิ เมโทรโลยี จำกัด
  • Email : sales.daisae@gmail.com
  • Call us 062-743-6555
OLYMPUS

OLYMPUS

สำหรับ OLYMPUS แทบทุกอย่างที่ได้ถูกออกแบบ, วางแผน, และผลิต จะได้รับการตรวจสอบ, ตรวจวัดหรือวิเคราะห์เพื่อความมั่นใจในประสิทธิภาพ, ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ เทคโนโลยีการทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ของโอลิมปัส เช่น การตรวจทดสอบโดยอัลตร้าซาวด์, การตรวจทดสอบโดยการใช้กระแสไฟฟ้าไหลวน และการตรวจทดสอบการมองเห็นระยะไกลโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบ (RVI) เป็นประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อชิ้นส่วนที่หลากหลาย เช่น เครื่องยนต์อากาศยาน, ท่อน้ำม้นและท่อก๊าซ, ขวดพลาสติก, กังหันลม, ลูกกอล์ฟ หรือล้อยาง นี่เป็นตัวอย่างเพียงไม่กี่ชื่อ ในสาขาอุตสาหกรรมกล้องจุลทรรศน์ (IE) เราเพิ่มความสำคัญให้กับการสังเกตุการณ์, การตรวจวัด และเทคนิคการควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างสรรค์ส่วนประกอบอิเล็คทรอนิกส์และเทคโนโลยีการติดตั้งเซมิคอนดักเตอร์แบบครบวงจร เครื่องมือวิเคราะห์รังสีเอ็กซ์ฟลูออเรสเซต์ (XRF) และการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบองค์ประกอบของโลหะ, โลหะผสม, กระจก, เซรามิก, แร่ธาตุ และวัสดุนับไม่ถ้วน กล้องวิดีโอความเร็วสูงถูกนำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ, การวิจัยและการพัฒนา, อุตสาหกรรมการผลิต, และการออกอากาศแพร่ภาพ

สนใจสินค้า OLYMPUS ติดต่อ Daisae Metrology บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องมือ/อปุกรณ์ ทางด้านอุสาหกรรมต่างๆ เครื่องมือวัดความละเอียดชิ้นงาน Eletronicparts / Autoparts จากแบรนด์ต่างๆชั้นนำ

โทร. 02-041-2491, 02-041-2235

Compact Design Compatible with High Optical Performance
Microscope Bodies According to Your Application
Variety of Illumination Units
Universal Stands

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อมายังบริษัทฯ