• บริษัท ไดแซอิ เมโทรโลยี จำกัด
  • Email : sales.daisae@gmail.com
  • Call us 062-743-6555
SUPERTOOL CATALOGUE
SUPERTOOL

บริษัท ไดแซอิ เมโทรโลยี บริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย CLAMP คุณภาพสูง จากประเทศญี่ปุ่น แบรนด์ SUPERTOOL หลากหลายรูปแบบทั้งแนวตั้งและแนวนอนตามขนาดการใช้งานและอื่นๆ กลุ่มสินค้าได้แก่

CLAMPS - แคล้ม [SUPERTOOL]

แคล้มคุณภาพสูง แบรนด์ SUPERTOOL จากประเทศญี่ปุ่น

Toggle Clamps - แคล้มนก (Vertical Handle type & Horizontal Handle type)

แคล้มนกแบบมือจับแนวตั้ง , แคล้มนกแบบมือจับแนวนอน,แคล้มนกแบบฐานตรง , แคล้มนกแบบฐานแปลน , แคล้มนกแบบผลัก-ดัน , แคล้มนกแบบสลัก และรูปแบบอื่นๆ

C Clamps - แคล้มตัวซี (ปากกาจับชิ้นงาน)

ปากกาตัวซี แบบเหล็กเหนียว , ปากกาตัวซีคอลึก แบบเหล็กเหนียว

มีด้ามหมุนหัวจับที่กระชับมือ เพื่อความไวและสะดวกต่อการหมุนเข้าออก

ส่วนปลายหมุนของ C Clamps เป็นหัวขันประแจหกเหลี่ยมสำหรับขันเพื่อช่วยให้การจับชิ้นงานมีความกระชับแน่นมากขึ้น

L Clamps - แคล้มตัวแอล (ปากกาจับชิ้นงาน)

ปากกาตัวแอลสำหรับงานแบบมาตราฐาน , ปากกาตัวแอลสำหรับงานหนัก ,

ปากกาตัวแอลสำหรับงานหนักมาก , ปากกาตัวแอลสำหรับงานหนักพิเศษ

แขนของปากกาสามารถเลื่อนสไลด์และล๊อคตามรางได้ ทำให้ช่วงมือหมุนล๊อคชิ้นงานได้แน่นและเร็วขึ้นไปพร้อมกัน

Clamps - แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็กแบบแนวตั้ง , แคล้มยกเหล็กแบบแนวนอน , แคล้มยกเหล็กแบบด้านข้าง ,

แคล้มยกเหล็กแบบมีรู , แคล้มยกเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง , ตะขอยกเหล็ก

เครื่องมือช่าง SUPERTOOL
ชุดเครื่องมือพร้อมหีบ (62/ชิ้น) / Supertool

ชุดเครื่องมือพร้อมหีบ (62/ชิ้น) / Supertool

ชุดเครื่องมือพร้อมหีบ (70/ชิ้น) / Supertool

ชุดเครื่องมือพร้อมหีบ (70/ชิ้น) / Supertool

ชุดเครื่องมือพร้อมหีบ (48/ชิ้น) Supertool

ชุดเครื่องมือพร้อมหีบ (48/ชิ้น) Supertool

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอลตัวยาว

ประแจหกเหลี่ยมหัวบอลตัวยาว

ประแจแอล 6 แฉกตัวยาว(Torx)

ประแจแอล 6 แฉกตัวยาว(Torx)

ประแจเลื่อน

ประแจเลื่อน

ประแจบ๊อกฟรี 2 หัว

ประแจบ๊อกฟรี 2 หัว

คีมหุบ ปากตรงและปากงอ

คีมหุบ ปากตรงและปากงอ

 คีมถ่าง ปากตรงและปากงอ

คีมถ่าง ปากตรงและปากงอ

 ประแจบล็อกชุด รู3/8

ประแจบล็อกชุด รู3/8

ประแจบล็อกชุด รู3/8

ประแจบล็อกชุด รู3/8

ประแจบล็อกชุด รู3/8

ประแจบล็อกชุด รู3/8

ประแจบล็อกชุด รู1/2

ประแจบล็อกชุด
รู1/2

ประแจบล็อกชุด รู1/2 นิ้ว

ประแจบล็อกชุด รู1/2" นิ้ว (12.7mm) / (26/ชิ้น) Supertool

เครื่องเจียรนัยใช้ลม

เครื่องเจียรนัยใช้ลม / MICRO AIR GRINDER Straight type (MS3H) Supertool

เครื่องเจียรนัยใช้ลม

เครื่องเจียรนัยใช้ลม / MICRO AIR GRINDER Straight type (MS6H)

เครื่องเจียรนัยใช้ลม

TOGGLE CLAMP 75° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

เครื่องเจียรนัยใช้ลม

TOGGLE CLAMP 65° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

แคล้มนก

TOGGLE CLAMP 55° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก(แนวนอน)

แคล้มนก

TOGGLE CLAMP 80° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

แคล้มนก

TOGGLE CLAMP 75° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

แคล้มนก แนวนอน

TOGGLE CLAMP 80° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

แคล้มนก แนวนอน

TOGGLE CLAMP 65° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 80°

TOGGLE CLAMP 80° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 72

TOGGLE CLAMP 72° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 80°

TOGGLE CLAMP 80° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 90°

TOGGLE CLAMP 90° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 90°

TOGGLE CLAMP 90° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 90°

TOGGLE CLAMP 85° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 90°

TOGGLE CLAMP 90° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 85°

TOGGLE CLAMP 85° (Horizontal Handle Type) / แคล้มนก (แนวนอน)

TOGGLE CLAMP 100°

TOGGLE CLAMP 100° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

TOGGLE CLAMP 100°

TOGGLE CLAMP 100° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

TOGGLE CLAMP 100°

TOGGLE CLAMP 100° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

TOGGLE CLAMP 100°

TOGGLE CLAMP 100° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

TOGGLE CLAMP 100°

TOGGLE CLAMP 100° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Vertical Lifting Clamp (SVC0.5E) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Vertical Lifting Clamp (SVC1.5E) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Vertical Lifting Clamp (SVC3H) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Vertical Lifting Clamp (SVC5H) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Vertical Lifting Clamp (SVC1L) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Structure Clamp (HLC0.5S) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Lateral Lifting Clamp (HLC2H) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Lateral Lifting Clamp (HLC3H) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Lateral Lifting Clamp (HLC3S) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Lateral Lifting Clamp (HLC3U) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Lateral Lifting Clamp (HLC5U) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Lateral Lifting Clamp (SCC1) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Lateral Lifting Clamp (SCC1.5) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก / Lateral Lifting Clamp (SCC3) Supertool

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก มีรูคล้องสลิง 2 ข้าง (SDC0.5S)

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก มีรูคล้องสลิง 2 ข้าง (SDC1S)

แคล้มยกเหล็ก

แคล้มยกเหล็ก มีรูคล้องสลิง 2 ข้าง (SDC2N)

แคล้มยกเหล็ก

TOGGLE CLAMP 105° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

แคล้มยกเหล็ก

TOGGLE CLAMP 105° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

แคล้มยกเหล็ก

TOGGLE CLAMP 80° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

แคล้มยกเหล็ก

TOGGLE CLAMP 95° (Vertical Handle Type) / แคล้มนก (แนวตั้ง)

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อมายังบริษัทฯ