• บริษัท ไดแซอิ เมโทรโลยี จำกัด
  • Email : sales.daisae@gmail.com
  • Call us 062-743-6555
IMADA
เกจวัดแรงดึง-ดัน ดิจิตอล/Digital Force Gauge (DS2 Series) IMADA

เกจวัดแรงดึง-ดัน ดิจิตอล/Digital Force Gauge (DS2 Series)

เกจวัดแรงดึง-ดัน ดิจิตอล

เกจวัดแรงดึง-ดัน ดิจิตอล / Digital Force Gauge (ZTA/ZTS)

เครื่องวัดแรงบิด / Screw cap Tester (DTX2-1000Nc-B)

เครื่องวัดแรงบิด / Screw cap Tester (DTX2-1000Nc-B)

Mechanical Force Gauges (PS/PSS Series)

Mechanical Force Gauges (PS/PSS Series)

Mechanical Force Gauges (FB/FS Series)

Mechanical Force Gauges (FB/FS Series)

ขาตั้งเกจวัดแรงดึง-แรงดัน / Motorized Test Stand (MX2)

ขาตั้งเกจวัดแรงดึง-แรงดัน / Motorized Test Stand (MX2)

ขาตั้งเกจวัดแรงดึง-แรงดัน / Motorized Test Stand (MX)

ขาตั้งเกจวัดแรงดึง-แรงดัน / Motorized Test Stand (MX)

Manual Test Stands (SV Series)

Manual Test Stands (SV Series)

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อมายังบริษัทฯ