• บริษัท ไดแซอิ เมโทรโลยี จำกัด
 • Email : sales.daisae@gmail.com
 • Call us 062-743-6555
TECLOCK
TECLOCK
เกจวัดความแข็งยาง / Durometer (GS-719N) Teclock

เกจวัดความแข็งยาง / Durometer (GS-719N) Teclock

เกจวัดความแข็งยาง / Durometer (GS-720N) Teclock

เกจวัดความแข็งยาง / Durometer (GS-720N) Teclock

เกจวัดความแข็งยาง / Durometer (GSD-719K) Teclock

เกจวัดความแข็งยาง / Durometer (GSD-719K) Teclock

เกจวัดความแข็งยาง / Durometer (GSD-720K) Teclock

เกจวัดความแข็งยาง / Durometer (GSD-720K) Teclock

ขาตั้งเครื่องวัดความแข็งยาง / Durometer Stand (GS-612) Teclock

ขาตั้งเครื่องวัดความแข็งยาง / Durometer Stand (GS-612) Teclock

ขาตั้งเครื่องวัดความแข็งยาง / Durometer Stand (GS-612) Teclock

ขาตั้งเครื่องวัดความแข็งยาง / Durometer Stand (GS-612) Teclock

ไดอัลเกจวัดความลึก / Dial Depth Gauge (DM-221) Teclock

ไดอัลเกจวัดความลึก / Dial Depth Gauge (DM-221) Teclock

ไดอัลเกจวัดความตึง / Dial Tension Gauge (DTN-150G) Teclock

ไดอัลเกจวัดความตึง / Dial Tension Gauge (DTN-150G) Teclock

ไดอัลเกจวัดนอก / External Dial Caliper Gauges (GM-1) Teclock

ไดอัลเกจวัดนอก / External Dial Caliper Gauges (GM-1)
Teclock

ไดอัลเกจวัดนอก / External Dial Caliper Gauges (GM-2) Teclock

ไดอัลเกจวัดนอก / External Dial Caliper Gauges (GM-2) Teclock

ไดอัลเกจวัดนอก / External Dial Caliper Gauges (GM-8) Teclock

ไดอัลเกจวัดนอก / External Dial Caliper Gauges (GM-8) Teclock

ไดอัลเกจวัดรูใน / Dial Depth Gauges (IM-882) Teclock

ไดอัลเกจวัดรูใน / Dial Depth Gauges (IM-882) Teclock

ไดอัลเกจ / Dial Indicator (KM-121) Teclock

ไดอัลเกจ / Dial Indicator (KM-121) Teclock

ไดอัลเกจ / Dial Indicator (KM-155) Teclock

ไดอัลเกจ / Dial Indicator (KM-155) Teclock

ไดอัลเกจลีเวอร์เทส / Lever Type Test Indicators (LT-315)
                      Teclock

ไดอัลเกจลีเวอร์เทส / Lever Type Test Indicators (LT-315) Teclock

ไดอัลเกจลีเวอร์เทส / Lever Type Test Indicators (LT-316) Teclock

ไดอัลเกจลีเวอร์เทส / Lever Type Test Indicators (LT-316) Teclock

ไดอัลเทส ออโต้คลัตช์ / Auto-Clutch Test Indicators (LT-353 Teclock

ไดอัลเทส ออโต้คลัตช์ / Auto-Clutch Test Indicators (LT-353 Teclock

ไดอัลเทส ออโต้คลัตช์ / Auto-Clutch Test Indicators (LT-358) Teclock

ไดอัลเทส ออโต้คลัตช์ / Auto-Clutch Test Indicators (LT-358) Teclock

ไดอัลเกจวัดความหนา / Dial Thickness Gauge (SM-112) Teclock

ไดอัลเกจวัดความหนา / Dial Thickness Gauge (SM-112) Teclock

ไดอัลเกจวัดความหนา / Dial Thickness Gauge (SM-114) Teclock

ไดอัลเกจวัดความหนา / Dial Thickness Gauge (SM-114) Teclock

ไดอัลเกจ / Small Dial Indicator (TM-35) Teclock

ไดอัลเกจ / Small Dial Indicator (TM-35)
Teclock

ไดอัลเกจ / Small Dial Indicator (TM-35-01) Teclock

ไดอัลเกจ / Small Dial Indicator (TM-35-01) Teclock

ไดอัลเกจ / Small Dial Indicator (TM-91) Teclock

ไดอัลเกจ / Small Dial Indicator (TM-91) Teclock

ไดอัลเกจ / One Revolution Dial Indicator (TM-102) Teclock

ไดอัลเกจ / One Revolution Dial Indicator (TM-102) Teclock

ไดอัลเกจ / Dial Indicator (TM-110) Teclock

ไดอัลเกจ / Dial Indicator (TM-110) Teclock

ไดอัลเกจ / One Revolution Dial Indicator (TM-1200) Teclock

ไดอัลเกจ / One Revolution Dial Indicator (TM-1200) Teclock

ไดอัลเกจ / One Revolution Dial Indicator (TM-1211) Teclock

ไดอัลเกจ / One Revolution Dial Indicator (TM-1211) Teclock

ขาตั้งไดอัลเกจฐานเหล็ก / Upright Stand (US-16B) Teclock

ขาตั้งไดอัลเกจฐานเหล็ก / Upright Stand (US-16B) Teclock

ขาตั้งไดอัลเกจฐานแกรนิต / Cranite Comparator Stand (USG-10)Teclock

ขาตั้งไดอัลเกจฐานแกรนิต / Cranite Comparator Stand (USG-10)Teclock

เกจวัดรูใน / Bore Gauge Standard type (CD-150) Teclock

เกจวัดรูใน / Bore Gauge Standard type (CD-150)
Teclock

เครื่องทดสอบความแข็งยาง / Automatic Hardness Tester (GX-02 Series) Teclock

เครื่องทดสอบความแข็งยาง / Automatic Hardness Tester (GX-02 Series) Teclock

Digital Thickness Gauge
Digital Thickness Gauge
Digital Thickness Gauge

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อมายังบริษัทฯ